கவிதை

ஊமை ராத்திரிகள்
 • இராப் பொழுதில்தான்  எல்லாம் நடக்கின்றன
 • விமானங்கள் காணாமல் போவதும் 
 • மனிதர்கள் காணாமல் போவதும்
 • இன்னும் பலவும்

 • தோண்டி எடுக்கப்படும் எலும்புக் கூடுகள்
 • உண்மையா சொல்லப் போகின்றன
 • மீட்கப்படும் விமானத்தின் பாகங்கள் போல ஊமையாய்
 • மனிதவுரிமைப் போராளிகள் போலவும்
 • அரசியல் தலைவர்கள் போலவும்
 • மௌனம் பெறுமதியான ஆடை
 • பாதுகாப்பானதும் கூட

 • மீண்டு வரும் வரலாறு
 • எல்லாவற்றையும் சொல்வதில்லை
 • மாட்டப்பட்ட கைவிலங்குகளையும்
 • பெரும் பூட்டுகள் தொங்கும் சிறைக் கதவுகளையும்
 • காணாமல் போன மனிதர்களையும்
 • பதிவு செய்யப்பட்ட இறுதி அறிக்கைகளையும் கூட

 • மீட்பர்களுக்கெல்லாம் தொன்டை அடைத்துக் கொள்ளும்
 • நீண்ட பிரச்சாரங்கள் வலுவிழக்கும்
 • தூக்கி விட்டுக் கொண்ட சட்டைக் கொலர்கள்
 • கசங்கிப் போய் வேறு திசை நோக்கும்
 • அப்போதும் கூட
 • காணாமல் போன விமானங்கள் மீதான வாதம் முடிவு பெற்றிருக்காது.

 • ஒன்றை அடைய இன்னொன்றை அழித்தல்
 • கட்டில் கதவு மேசை கதிரைகளுக்காகச் சாவும் மரங்கள்
 • நண்டுக் கூட்டினுள் அவிந்து போகும் கெழுத்தி மீன்கள்
 • தூண்டில் நுனியில் குத்தப்படும் உலுவான் புழுக்கள்
 • எல்லாவற்றினுள்ளும் அதே அரசியல்
 • மீன் படவில்லையென்பதற்காக
 • தூண்டில் இரை பத்திரப்படுத்தப்படுவதில்லைதானே,

 • பூமிக்கடியில் மறைக்கப்படும் யுரேனியம் செறிவூட்டும் நிலையங்களையும்
 • செவ்வாயில் நதிகள் ஓடி மறைந்த சுவடுகளில் திரியும் பூச்சிகளையும்
 • முதல் வானின் சுவரைத் தொட்டுப்பார்க்க விடப்படும் விண்ணோடங்களையும்
 • குறிபார்த்துச் சொன்ன விஞ்ஞானம் ஊமையாகிற்று
 • உளவாளிகளுக்குக் கண் தெரியவில்லை
 • செற்றலைட்டுகள் பார்வையிழந்திற்று

 • அரச தலைவர்கள் சிரித்துக் கொள்வார்கள்
 • கலங்கிய விழிகளோடு பத்திரிகைச் செய்திக்கான படம்
 • அமைதியாக இருங்கள்
 • இரண்டு சொட்டுக் கண்ணீருடன் ஒரு காட்சிப் பதிவு
 • விருதுகள் அருகில் செல்லவே அச்சப்படும்

 • இழுத்து வாருங்கள் விலங்கிடப்பட்ட மனிதர்களை
 • தலைநிமிர்ந்து நிற்க அனுமதிக்காதீர்கள்
 • உண்மைகளைச் சிறையிலடையுங்கள்
 • முழுமையாக அவமானப்படுத்தி விட்டு அமைதி கொள்ளுங்கள்
 • சத்தியத்திற்குத் தண்டனை கொடுங்கள்
 • கொன்று புதைத்து விடுங்கள்
 • முடியாதபட்சத்தில் 
 • நாக்கை அறுத்து
 • கண்களைக் குருடாக்கி
 • காதுகளைச் செவிடாக்கி
 • விரல்களையும் வெட்டிவிட்டு
 • விடுதலை செய்யுங்கள் 
 • சுதந்திரமாகத் திரியட்டும்
 • எல்லா இடங்களிலும் எல்லைகள் கடந்து வாழும் நீதியும் சட்டமும்

 • வெள்ளைக் கொடிகள் அசைந்து கொண்டே இருக்கும்
 • ஏற்றப்பட்ட வெள்ளைக் கொடிகள் அசைந்துதானே ஆக வேண்டும்

 • உலக அரசியலைப் புரிந்து கொள்ள
 • பக்குவம் காணாது
 • நிகழ்வுகளை விளங்கிக் கொள்ள
 • புத்தியும் போதாது
 • செய்தி இதுதானென்றால்
 • தலையைத் தலையை ஆட்டிக் கொள்ள
 • ஆட்களுக்கா பஞ்சம்

 • இராப் பொழுதில்தான்  எல்லாம் நடக்கின்றன
 • விமானங்கள் காணாமல் போவதும் 
 • மனிதர்கள் காணாமல் போவதும்
 • இன்னும் பலவும்


No comments:

Post a Comment